Posts by admin

white clouds

Chuyện Trái Cam

Hiện nay Florida còn trong mùa cam (cam được thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 6), nên giá cam khá rẻ. Các cửa hàng cũng có những quày bán cam, quít, bưởi màu đỏ, vàng trông rất đẹp mắt.   Nhiều nhà trồng được cam, hay hái tặng khi khách tới thăm. Cam có vị trí quan trọng trong tiểu bang Florida.  Trái cam là trái cây chính thức của tiểu bang (official state fruit), nước cam là nước uống…
battle black blur board game

 Vua Giuda và Y sơ ra ên

(North) Các Vua Y-sơ-ra-ên (South) Các Vua Giu-đa N1 Giê-rô-bô-am 931-910 S1 Rô-bô-am 931-913 N2 Na-đáp 910-909 S2 A-bi-giam 913-911 N3 Ba-ê-sa 909-886 S3 A-sa 911-870 N4 Ê-la 886-885       N5 Xim-ri 885       N6 Ôm-ri 885-874       N7 A-háp 874-853 S4 Giô-sa-phát (873) 870-848 N8 A-cha-xia 853-852 S5 Giô-ram (853) 848-841 N9 Giô-ram 852-841 S6 A-cha-xia 841 N10 Giê-hu 841-814 S7 A-tha-li 841-835 N11 Giô-a-cha 814-798 S8 Giô-ách 835-796 N12 Giô-ách 798-782 S9…